Нашата история и как започна всичко

Всичко започна там, на село – Гавраилово. Едно уникално, красиво и неповторимо място, сгушено в полите на Стара планина, а отсреща се вижда Средна гора. А точно по средата криволичи река Тунджа. А полетата помежду – о, именно от тези полета започнахме – запълнени със стройни редове, подредени в редици, прасковени градини! С други думи – започнахме от “Долината на прасковите”.